Kun hakkuukone on käynyt kaatamassa leimikolta puita pinoiksi, on seuraavaksi kuormatraktorin tehtävänä kerätä kyseiset pinot mahdollisimman tehokkaasti purkutien varteen purkulavoille eli plaanille jatkokuljetusta varten. Metsätraktorini hoitaa työn tuossa tuokiossa.