Energiapuuhakkuu on hyvä keino metsänomistajalle hankkia lisätuloja. Teen energiapuuhakkuita metsistä,  pellonreunoista, tienlaidoista ym. kohteista. Ostan energiapuusi ja toimitan sen eteenpäin sitä tarvitseville.

Energiapuu toimitetaan usein paikallisille lämpölaitoksille tai muille energiapuuta käyttäville ostajille. Hoidamme energiapuun korjuun nuorten metsien hoitokohteilta joko miestyönä tai konetyönä. Yhä useammalta hakkuukohteelta kerätään talteen myös hakkuutähteet ja tällä tavalla korjuukohteille saadaan lisää kannattavuutta.